Bengts datasida

Med Stockholms stad från hålkorten och ADB via IT till... eh...

Ordet "dator" skapades i mitten av 60-talet. I början av 70-talet kom terminalerna som gjorde "fjärranvändning" möjlig. 1981 kom persondatorn, i början av 90-talet det Windows vi känner igen. ADB blev IT i mitten av 90-talet. Med PC-boomen i slutet av 90-talet lossnade Internet, delvis tackvare hem-PC-reformen. e-post och www blev kända begrepp, liksom internet- bankerna. Nu kommer e-tjänsterna, e-handel, interaktivitet och 24-timmarsmyndigheten. Virtuella organisationer och bolag finns redan.

 
1960-tal Hålkort IBM 1401 - första stordatorn i Stockholms stad  
1980-tal Persondatorn och utbildning PC-rapporten 1986  
1990-tal Nätbygge och inköp 2 bärbara 1992  
2002 Trådlöst Stadshus?  
2003 Fastighetsnät och fiber i hemmet  Trådlöst i hemmet - tips till Brf
Visioner Från 1984 Från 1994 Från 2005  

Åter Bengt